Achterhoek Bokaal D+V 2015 (info)

 

Achterhoekbokaal Mennen Dressuur en Vaardigheid 2015 !!


Vier men-verenigingen in de mooie Gelderse Achterhoek gaan in 2015 weer een outdoor competitie om de Achterhoekbokalen mennen en vaardigheid organiseren. Deze bokalen zijn aangeboden door de familie Middelkoop uit Doetinchem.

De competitie wordt gehouden in de volgende plaatsen en op de volgende data:
Hamelandse Menners Geesteren gld :                      25 mei 2015
In stap en draf Hengelo gld:                                      6 juni 2015
Onder de Zweppe Westendorp:                                27 juni 2015
Menvereniging Winterswijk Winterswijk:                  26 juli 2015
Hamelandse Menners Geesteren gld:                         5 september 2015

Menners met startpas en hobby/impuls menners uit het hele land kunnen aan deze competitie meedoen, mits ze op welke manier dan ook lid zijn van de KNHS.
De wedstrijden vallen geheel onder de wedstrijdreglementen van de KNHS en tellen dan ook als zodanig mee voor puntenregistratie.

Ter stimulering van de mensport zijn voor de hobby/impuls klasse aparte bekers beschikbaar voor het mennen en de vaardigheid.

De competitie's zullen in handicap
- paarden / pony's
- enkel / tweespan / tandem / vierspan
- alle klassen
worden verreden.

Om voor de Achterhoekbokaal Dressuur in aanmerking te komen dienen minimaal 6 dressuurproeven te zijn verreden. Voor de Vaardigheidsbokaal dienen minimaal 3 vaardigheidsproeven te zijn verreden.
Van deelnemers die aan meer dan 6 menproeven en/of 3 vaardigheidsproeven hebben deelgenomen worden de slechtste resultaten buiten beschouwing gelaten.
Winnaar van de menbokaal is de deelnemer die het hoogste aantal punten, omgerekend naar procenten, heeft behaald.
Voor de vaardigheid wordt gewerkt met een systeem van plaatsingspunten aan de hand van de resultaten van de eerste ronde.

De competitie zal worden afgesloten met een slotavond op 5 september in het clubgebouw van de Hamelandse Menners met onder andere een buffet.
Nadere informatie hierover volgt zodra de verenigingen invulling hebben gegeven aan deze avond.
Tijdens deze slotavond zullen de Achterhoek Bokalen worden uitgereikt en de eindstanden worden bekendgemaakt.
Tussenstanden zullen worden gepubliceerd na drie verreden wedstrijden.
Het houden van een slotavond kan betekenen dat de prijsuitreikingen tijdens de individuele wedstrijden beperkt zullen zijn. Hiervoor verwijzen wij naar de afzonderlijke publicaties per organiserende vereniging.

Als is deelgenomen aan boven genoemde wedstrijden worden uw resultaten vanzelf meegenomen in de berekeningen, aparte opgave voor de competitie is niet nodig.
Men dient zich wel per wedstrijd apart op te geven bij de desbetreffende organiserende vereniging.
Zie voor inschrijfgegevens de MDO Wedstrijdkalender 2015, Startlijsten, KNHS Agenda of de website van de organiserende vereniging.
Wij hopen op veel enthousiaste deelnemers tijdens de vijf wedstrijden.

Menvereniging " In Stap en Draf " organiseert op veler verzoek op 6 juni 2015 een Dressuur en Vaardigheidswedstrijd conform de reglementen van de KNHS op het alom bekende terrein " De Hietmaat ", Zelhemseweg 15, 7255PS te Hengelo Gld.

Voor startkaarthouders is dit een uitgelezen gelegenheid één van de laatste keren te oefenen alvorens af te reizen naar het Kampioenschap D+V van het KNHS Mendistrict Oost, welke gehouden zullen worden in Beesd op 20 juni 2015 !!

STARTLIJSTEN VIND U OP DE SITE STARTLIJSTEN (WWW.WEDSTRIJDPLATFORM.NL)

De wedstrijd maakt tevens deel uit van de serie wedstrijden om de Achterhoek Bokaal Mennen Dressuur en Vaardigheid 2015.
Nadere informatie over deze bokaal treft u aan onder het item Achterhoek Bokaal 2015.

Er zijn 36 aanmeldingen, waarbij sommigen 2 dressuurproeven rijden, anderen slechts 1 en al dan niet een vaardigheidsproef of alleen een vaardigheid.

Wij zijn "De Bosruiters" dankbaar dat we deze dag bij hen aanschuiven kunnen.

We moeten dan wel redelijk op tijd klaar zijn, vandaar dat we de inschrijvingen hebben moeten beperken tot ca. 35.

Op voorhand reeds dank aan alle vrijwilligers welke spontaan hun diensten hebben aangeboden. Hulde weer.

Bennie Steenblik zal een rechtvaardige doch selectieve vaardigheid ontwerpen en neerzetten.

Drie juryleden, allen lid of donateur van onze Vereniging, hebben ook spontaan hun medewerking toegezegd, te weten Hetty Wisseborn-Wielheesen, Wil van Hulst-Bakker en Wim Feenstra.

Aanvang menproeven 08.30 uur

Aanvang vaardigheid 09.30 uur

Kosten van deelname: € 10 per te rijden onderdeel.

Prijsuitreiking zal plaatsvinden zo snel mogelijk na afloop van een bepaalde rubriek opdat men tijdig weer huiswaarts kan keren (hoeft niet natuurlijk !).
Dagprijzen bestaan uitsluitend uit linten en wellicht een aardigheidje.

Afhalen van de protocollen kan, zodra deze administratief zijn verwerkt, op het secretariaat en het is ook mogelijk dan gelijk huiswaarts te keren zonder een prijsuitreiking af te wachten. Aangezien het warm belooft te worden misschien eens "iets anders dan anders"!

Uitslagen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd via voornoemde site Startlijsten (www.wedstrijdplatform.nl), en eventueel gewonnen linten zullen we keurig bewaren tot de slotavond.

De uiteindelijke prijsuitreiking voor de totale competitie om de Achterhoek Bokaal zal plaatsvinden na afloop van de laatste wedstrijd hiervan in Geesteren.
Alle deelnemers aan de wedstrijd op 6 juni 2015 zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Zie (nogmaals) de info omtrent de Achterhoek Bokaal.

Voor nader informatie kunt u contact opnemen met Hetty Kroese, tel. 06-11068822 (bij voorkeur na 18.00 uur).

Wij hopen er een alom geslaagde dag van te maken.

" In Stap en Draf " Wedstrijdcommissie D+V,

Hetty Kroese-Grotenhuys (06-11068822),
Bert Hobelman (0314-623064),
Dick Pluim (06-55151787).
Bewerk