Alg Verg. district Oost

Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost

Datum: maandag 7 november 2016
Locatie: KNHS te Ermelo (foyer)
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016
3. Ingekomen/uitgaande stukken (indien aanwezig)
4. Mededelingen vanuit het Bestuur, met daarin
- Begroting 2017
5. Huldiging Districtskampioenen 2016 outdoor
6. Highlights van de KNHS
7. Rondvraag
8. Sluiting

Na de vergadering geeft Inga Wolframm een toelichting over

“De toekomst van het mennen”