36e Open Dag 06-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Menvereniging "In Stap en Draf" nodigt u weer van harte uit voor haar 36e Open Dag zondag 6 september 2015 te Hengelo Gld.

De tocht, met een totale lengte van ca. 25 km brengt u in aanraking met het prachtige coulisselandschap rondom de gemeente Bronckhorst. De start vindt plaats tussen 10.00 en 10.30 uur vanaf 'de Hietmaat', gelegen aan de Zelhemseweg 13a (7255 PS) te Hengelo (Gld).

Deelname
Inschrijving is mogelijk voor een ieder met een verkeersveilige aanspanning, waarbij hoofddeksel, handschoenen, schootskleed en zweepvoering verplicht zijn. Deelnemende menners moeten in het bezit zijn van een W.A. verzekering en op de hoogte zijn van de regels van de KNHS. Geldige inentingspapieren/paspoorten meenemen, zodat deze getoond kunnen worden indien u dit wordt verzocht.
Deelname aan deze dag is € 8,- p.p., kinderen tot 15 jaar € 4,-. U krijgt hiervoor Koffie / 'sherry'-stops / Lunchpakket en bovendien een aandenken aan deze dag (1 aandenken per aanspanning).

Aanmelding
Bijgevoegd Inschrijfformulier s.v.p. sturen naar:
Secretariaat de heer M. Wiggers, de Heurne 10, 7255 CK Hengelo (Gld), of mailen naar: secretariaat@instapendraf.nl
Aanmeldingen, die vóór 20 augustus zijn ontvangen kunnen nog in het programmaboekje vermeld worden.

Marco Wiggers
secretaris

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier 36e Open Dag, 6 september 2015

Naam: Dhr. / Mevr. / Fam. / Dhr. + Mevr. (*).........................................................................................
Adres: ................................................................................................
Postcode:................................. Plaats: ................................................ Tel.: ...................................
Lid van de vereniging: ................................................ te: ...................................................................................
Soort Paard(en) / Pony(s) (*) : ..................................................

Enkelspan / Tweespan / Tandem / Vierspan / (*) anders, nl. .................. Aantal volwassenen : ............
Aantal kinderen <15 : ............
Soort aanspanning: .........................................................
evt. meer info over uw aanspanning op de achterzijde. Deze kan dan door de omroeper worden gebruikt op het terrein de Hietmaat en bij de middagpauze in Keijenborg.

Datum: ...................................-2015 Handtekening: .......................................

* Omcirkelen hetgeen van toepassing is