Stap en Draf op facebook

Het is zover ons enthousiaste sociaal media lid Andre heeft een beslotenfacebook groep gestart, wie hiervoor interesse heeft kan hiervan lid worden.

Misschien kan hierop een wat levendiger open contact onder onze leden ontstaan, buiten de website om, daar dit medium een veel sneller werkt en de leden makkelijk op elkaar kunnen reageren.

Ik vertrouw erop dat een ieder zijn verantwoording neemt en positief deelneemt aan de discussie, als je hier al aan wilt deelnemen.

Ook het bestuur kan op deze wijze zo nu en dan een proefballonnetje op laten.