Planning voorbereiding samengestelde wedstrijd 2016

 

 

Rondom de Samengestelde Menwedstrijd 8 en 9 Oktober

Vrijdag 23 septembe

De Hietmaat wordt van pikketten voorzien zodat zaterdag de palen de grond ingetrild kunnen worden. Een gat voorboren is nu wel noodzakelijk door de droge tijd en daar beginnen we deze dag dan ook alvast mee.

Vrijdagavond 23 september

Voorbeschouwing op de wedstrijd in het clubgebouw van Varssel. Aanvang 20.00 uur.

Met name worden uitgenodigd zij die zich als medewerker van de SMW aangemeld hebben, dan wel gevraagd zijn. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Zaterdag 24 september 

De palen voor de hindernis worden door de Fa. Bosch de grond ‘ingeduwd’. Daarna volgen de balken en de hekjes en aan het eind van de dag is zichtbaar hoe de hindernis er uitziet. De route is nog niet aangegeven, daar wachten we nog een weekje mee.

Wilt u een steentje bijdragen? Meldt u zich bij Bennie Steenblik 06 – 1588 0044 

Tijdens de middagpauze worden er pannenkoeken geserveerd voor de uit 20 man/vrouw bestaande bouwploeg.  Wilt u ook pannenkoeken bakken? – meldt u via Willemien – 06 -1014 0615

Zondag 25 september

De startlijst wordt opgemaakt en deze wordt spoedig aan een ieder bekend gemaakt via de site van In Stap en Draf.

In week 39 en 40 worden de nodige voorbereidingen getroffen om de Samengestelde Menwedstrijd op 8 en 9 oktober in goede banen te kunnen leiden.

Wilt u ook een bijdrage leveren op de data 3 t/m 7 oktober? Een ieder is welkom en met elk uurtje zijn we blij. Aanmelden via Bennie 06- 15 88 00 44 

We zien u ook graag als toeschouwer op zaterdag tijdens de Dressuur en Vaardigheid en op zondag tijdens de Marathon.

We verwachten een 90 tal deelnemers.