Principe besluit hervorming Mensport

 

principe besluit

De volledige tekstvan het plan

Volgens Dhr Sueters worden we op de vergadering nader geinformeerd en kunnen we onze stem laten horen.

Voor de goede orde ook nog even de agenda van de vergadering op 7 november a.s.