Let op alle pony's welke worden uitgebracht moeten zijn gemeten

Pony menners let op, laat uw pony meten

 

Enkelspannen en tandems in de SWM klasse Z moeten een minimale stokmaat hebben van 120cm. Tweespan- en vierspannen in de klasse Z moeten een minimale stokmaat hebben van 108cm. Indien een deelnemer voor 1 januari 2017 al is geklasseerd in de SWM klasse Z met pony’s kleiner dan de genoemde stokmaten mag deze in de SWM klasse Z blijven uitkomen. Hiervoor dient de deelnemer voor 1 maart 2017 dispensatie aan te vragen via dispensaties@knhs.nl . De dispensatie is combinati gebonden en bij eventuele verkoop van de pony niet overdraagbaar. Indien deze deelnemer om welke reden dan ook in de toekomst één of meerdere pony’s uit zijn of haar span gaat vervangen is de nieuwe stokmaatregel van toepassing op de nieuwe pony’s;

 Alle pony’s die uitgebracht worden op menwedstrijden moeten tenminste éénmaal gemeten zijn door een KNHS-ponymeter en deze meting moet in het paardenpaspoort zijn opgenomen. Pony’s tussen de 137cm t/m 156,9cm moeten voor 1 april ieder jaar gemeten worden tot en met het achtste levensjaar;

Voor officiele meters zie mijn KNHS

 

Eenmalige promotieregeling opgeven voor 1 maart

Het menforum heeft met betrekking tot de overige invulling het volgende besloten:
 Luchtbanden zijn toegestaan in alle klassen;
 Dressuurproeven mogen in alle klassen worden voorgelezen;
Deelnemers die op dit moment geklasseerd zijn in de SWM klasse 1/L +10 winstpunten of meer mogen eenmalig promoveren naar de SWM klasse M, mits zij dit voor 1 maart 2017 kenbaar hebben gemaakt via mennen@knhs.nl
 Een deelnemer is niet verplicht te promoveren van de SWM klasse M naar de klasse Z;