Jaarvergadering 2017

20170207 201210Dinsdag 7 februari heeft weer onze jaarlijkse vergadering plaats gevonden.

Ca 50 leden waren present. De voorzitter opende de vergadering met de gebruikelijke formaliteiten zoals ingekomen stukken etc.

De secretaris, Marco, heeft verslag gedaan van de gebeurtenissen binnen de vereniging, zoals de recreatieve tochten en andere activiteiten. De wedstrijd secretaresse, Willemien,  alles over de diverse wedstrijden, welke onder haar competentie behoren.

De penningmeester, Jebbo, heeft een duidelijk overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en de kascommissie heeft deze goedgekeurd.

Het bestuur wordt met applaus bedankt voor alle werkzaamheden welke in 2016 verzet zijn.

20170207 204130Binnen het bestuur was aftredend en niet herkiesbaar Marco Wiggers de secretaris welke functie hij gedurende 9 jaar met verve heeft vervuld. Ook de voorzitter Theo Hamer was aftredend maar is weer benoemd voor de komende periode.

De vacature welke was onstaan door het terugtreden van Marco pasfotowordt ingevuld door Annelies Looman, die de vergadering bedankte voor het in haar gestelde vertrouwen.

 

Knipsel

 

 

 

Ook mogen wij niet vergeten dat we ook nog een kampioen(reserve??) in ons midden hebben n.l. Jurgen Bolt, ook de 3e plaats van  zijn broer Frank zijn het vermelden waard. Helaas waren beide niet aanwezig maar moeder Irma mocht het illustere tweetal vertegenwoordigen.

20170207 202123

Ook werd uiteraard de bouw van de loods besproken en gezien het feit dat deze nu voor elkaar is, is de verhuizing met inweiding voorlopig gepland op 25 februari, nadere berichten volgen.

 

 

driving achterhoekNa afloop van de vergadering gaf Robert Paul Abbink nog een verhandeling over zijn droom n.l. Driving Achterhoek in Vragender. Dit initiatief samen met Theo Timmermen, Bennie Steenblik en vele vrijwilligers is een groot succes in 2016 geweest en het vervolg van 2017 beloofd nog beter te worden georganiseerd, met wat betere mogelijkheden voor het publiek met tribunes, het deelnemersveld is ook uitgebreid met de 4 span pony's.