Barbeque voor leden en donateurs

Zon

dagavond 6 augustus: Barbecue - aanvang 20.00 uur fam. Harmsen

Alle leden/donateurs van de vereniging zijn bij deze uitgenodigd!!, dus ook als u overdag niet deelneemt of betrokken bent. Ook grooms en familieleden zijn van harte uitgenodigd!

De Barbecue begint om 20.00 uur bij de

fam. Harmsen, Steenderenseweg 15, 7255 KC Hengelo.

Opgave voor de barbecue is mogelijk t/m woensdagavond 2 augustus

Kosten: € 15-- p.p. All in – Kinderen van harte welkom (tegen een gereduceerde prijs)

Opgave via wedstrijdsecretariaat of secretariaat!

Namens het bestuur, Willemien