Algemene ledenvergadering 2019

Kort verslag van de ledenvergadering 2019-02-08

De voorzitter opende met de mededeling dat de vereniging 4 nieuwe leden, 2 jeugdleden en 1 donateur heeft mogen verwelkomen.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan Annelies.

In het jaarverslag, dat Minetta heeft voorgelezen, werd naast de gebruikelijke activiteiten zoals de maandelijkse ritten door het mooie Achterhoekse land, ook de Hengelose mendag en de samengestelde menwedstrijd genoemd.

De vele activiteiten kosten veel tijd van de organisatoren maar als alles loopt zoals dit jaar geeft het veel voldoening.

De vergadering besluit de contributies niet te verhogen ondanks een klein negatief resultaat.

IMG 20190206 110958IMG 20190206 111104Frank Schiphorst en Monique Rothman worden in het bestuur gekozen vanwege het aftreden van Theo Hamer en Annelies Looman.

 

 

 

 

IMG 20190206 111337Gert Harmsen ,als nieuwe voorzitter, bedankt de scheidende bestuursleden waarbij Theo wordt geroemd om zijn sympathieke manier van optreden en leidinggeven en Annelies vanwege haar niet aflatende inzet en haar bijzondere alertheid.

IMG 20190206 111859

 

De nieuwe statuten worden ongewijzigd en unaniem aangenomen.

Theo, als voorzitter van de sponsorcommissie, bedankt de sponsorlopers die weer een flink bedrag bij elkaar gehaald hebben.

Zonder deze sponsorbijdragen zouden veel van onze activiteiten niet mogelijk zijn.  

Bij de bespreking van het jaarprogramma ligt de nadruk vooral op het 40 jarig bestaan.

Naast de gebruikelijke activiteiten geeft de vergadering akkoord voor het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen en een tweedaagse tocht voor zowel menners als overige leden, vrienden en donateurs van de vereniging.

Dit jaar gaan wij starten met de verenigingslessen welke deze zomer bij de fam. Wiggers gehouden worden en mogelijk in de winterperiode bij de Gompert.

De voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng en komst in deze sfeervolle vergadering.

Er wordt nog gezellig nagepraat voordat een ieder huiswaarts ging.