Juryleden bijgeschoold voor 2019

Uniformiteit tijdens jury-bijscholingsavond dressuur Ermelo

Donderdag 14 maart werd de tweede bijscholingsavond voor de dressuur-juryleden georganiseerd in het KNHS-centrum in Ermelo. Veel juryleden hadden zich aangemeld voor de bijscholing, waarin Marie de Ronde - Oudemans en Johan Hamminga het streven hadden de aanwezigen op één lijn te krijgen in de beoordeling van diverse onderdelen in een dressuurproef.

Marie opende de avond met het doornemen van de reglementswijzigingen, onder andere een nieuwe, algemene regel in de gehele paardensport waar het ‘welzijn’ aangaat: de mate van aantrekken van de neusriem omschreven. Enkele correcties zijn nodig in de dressuurproeven waarover verwarring kan ontstaan omdat de tekst in het proevenboekje niet geheel gelijk is aan de juryprotocollen en die op de KNHS – site staan.

Middels foto’s en video’s trachtten Marie en Johan de aanwezigen op één lijn te krijgen in de beoordeling van het onderdeel ‘presentatie’, wat is het perfecte plaatje. En waarbij discussie ontstond over de vraag of een menner met goed verzorgd span voor een presentatiewagen meer punten verdient dan een collega met een marathonwagen. Zo ook in het beoordelen van een gereden onderdeel: waar ligt het accent binnen een onderdeel en wat is het uitgangscijfer waarna je puntjes optelt of aftrekt, waarbij het belangrijk is niet te zuinig te punten wanneer de eerste rijder (achteraf) de beste blijkt te zijn.

‘Vreemde eend in de bijt’, top-dressuurinstructeur Johan Hamminga legde met vergelijkingen tussen dressuur-rijpaarden en menpaarden uit wat we willen bereiken met de dressuurmatige opleiding van een paard. Taktmatige fouten (“storing over de grond, voel je terug in de mond”), wat wil je bereiken met verzamelen, wat  is ‘goed’ , in welke mate laat je dit tot uiting komen in de punten en vooral: stoor je niet aan één onderdeel. Ook de onderdelen ‘wijken’ en achterwaarts werden uitvoerig besproken.

De avond werd afgesloten met een vragenronde, waarna de aanwezigen met voldoende stof tot overdenken huiswaarts gingen.