Agenda algemene ledenvergadering mendistrict oost

 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost
 
Datum:   maandag 8 april 2019 Locatie:   

KNHS te Ermelo (foyer) Aanvang:  20.00 uur
 
 
 
      Agenda
 
• Opening

• Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 november 2018

• Ingekomen / uitgaande stukken (indien aanwezig)

• Mededelingen vanuit het Bestuur, met daarin

• bestuurssamenstelling, het bestuur stelt voor om Anjelies Van Vliet aan    het bestuur toe te voegen.

• Jaarrekening 2018 • Huldiging Districtskampioenen indoor

• pauze

• Peter Bonhof [gerespecteerd internationaal jurylid] zal aan de hand van    filmmateriaal zijn visie geven op hoe een dressuurproef er uit moet zien

• Rondvraag

• Sluiting