uitnodiging Kastelenrit Vorden

Aanspanning In de Reep’n Vorden e.o. Secretariaat: mw. Willie Bogers, p/a Mulderskamp 19, 7251 EX Vorden Mail: info@indereepn.nl Website: www.kastelenrit.nl
 
 
Uitnodiging Kastelenrit 2019 – thema: Sportrijtuigen
 
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodigen wij u van harte uit om op zondag 11 augustus 2019 deel te nemen aan onze 43ste kastelenrit. Dit jaar is er speciale aandacht voor sportrijtuigen. Heeft u b.v. een phaeton, gig, cart of een break? Geef u dan vooral op! De route start dit jaar bij kasteel Vorden en leidt u vervolgens 22 km. door de prachtige omgeving van Vorden. Dit jaar komen wij wederom twee keer door het dorp en ook de prijsuitreiking zal hier plaatsvinden.
Ook dit jaar geldt deze rit als laatste selectiemogelijkheid voor het NK van de NVTG. Op volgorde van binnenkomst kunnen er max. 20 aanspanningen meedoen voor de jurering. Geef u dus op tijd op!
U kunt zich opgeven door bijgaand inschrijfformulier in te vullen en te retourneren naar bovenstaand adres. U kunt het inschrijfformulier ook via onze site invullen. Graag ontvangen wij uw inschrijfformulier vóór 25 juli a.s.
De inschrijfkosten bedragen € 10,- per aanspanning en wij verzoeken u het verschuldigde bedrag (dus inclusief evt. extra lunchpakketten) vóór 1 augustus a.s. over te maken op IBAN NL57 RABO 0148904505 t.n.v. ‘In de Reep´n Vorden e.o.’.  
De koffie, een drankje bij de sherry- en middagstop en voor twee personen lunch wordt u aangeboden. Wilt u meer lunchpakketten ontvangen dan bedragen de kosten hiervoor 5 euro per pakket. Wilt u doorgeven met hoeveel personen u komt en hoeveel lunchpakketten u in totaal wilt ontvangen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden?
Indien u wilt overnachten dan kunnen wij voor u bemiddelen. Onze secretaris, mevrouw Willie Bogers kan u hier meer informatie over geven. Heeft u andere vragen dan kunt u op onze website, of ook bij haar terecht: www.kastelenrit.nl of tel.nr. 06-23 22 55 21 (mevrouw Willie Bogers).
 
Wij hopen u (wederom) te kunnen verwelkomen op 11 augustus 2019 in ons mooie kastelendorp Vorden.
 
 
Het bestuur  
Aanspanning In de Reep’n Vorden e.o. Secretariaat: mw. Willie Bogers, p/a Mulderskamp 19, 7251 EX Vorden Mail: info@indereepn.nl Website: www.kastelenrit.nl
 
Inschrijfformulier 43ste kastelenrit op zondag 11 augustus 2019 te Vorden
Naam: ...................................................................................................................................................................
 
Adres: ...................................................................................................................................................................
 
Postcode en Woonplaats: ....................................................................................................................................
 
Telefoonnummer:.................................................................................................................................................
 
e-mail: ...................................................................................................................................................................
 
 
Type rijtuig: ...........................................................................................................................................................
 
Aantal en type paarden: .......................................................................................................................................
 
Aantal personen: ..................................................................................................................................................
 
Aantal lunchpakketten: ........................................................................................................................................
 (eerste twee gratis, daarna 5 euro per pakket)
 
Bent u de eigenaar van de aanspanning?: □ ja  □ nee, naam eigenaar: ..................................................................
 
Deze rit geldt tevens als klassementsrit van de NVTG: (aankruisen hetgeen u wenst)
□ Ik wil niet gejureerd worden Ik wil gejureerd worden: □ in rubriek 1 - Traditioneel gerij  □ in rubriek 2 - Nieuw gerij naar authentiek voorbeeld
U kunt aan deze rit alleen deelnemen met authentiek materiaal en natuurlijk correcte en gepaste kleding (dus geen concours-, marathon-, of luchtbandenwagens). Uw paarden dienen als vanzelfsprekend verzekerd te zijn tegen W.A. schade en ingeënt te zijn tegen influenza. De minimale leeftijd van de deelnemende paarden is 3 jaar. U rijdt geheel voor eigen risico.
Deelnemer verklaart geheel voor eigen risico te rijden en de vereniging niet aansprakelijk te stellen voor eventuele ongevallen en/of materiële schade.  
Het verschuldigde bedrag (10 euro inschrijfgeld en evt. extra lunchpakketten) is overgemaakt op  IBAN NL57 RABO 0148904505 t.n.v. ‘In de Reep’n Vorden’ ovv uw naam en aantal EXTRA lunchpakketten.
 
Datum ............................................................ Handtekening ...............................................................................
 
P.S. Om het voor de speaker mogelijk te maken het een en ander over uw rijtuig en/of aanspanning te vertellen verzoeken wij u op de achterzijde van dit inschrijfformulier of als bijlage een aantal bijzonderheden over uw combinatie te vermelden.
Inschrijfformulier inzenden vóór 25 juli 2019 aan bovensta