Ook voor koetsiers telfoongebruik verboden

Telefoongebruik op en achter het paard
Per 1 juli 2019 is het verbod om de telefoon vast te houden in Nederland uitgebreid naar alle bestuurders van een voertuig. Fietsende overtreders van dit verbod riskeren een boete van € 95,-.
Maar hoe zit dit met ruiters en menners?

Ruiteren & Mennen zocht het voor u uit en nam contact op met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de vraag:
“Geldt het verbod ook voor een ruiter en/of menner als deze tijdens het rijden de telefoon in de hand heeft”.

Het antwoord van de minister luidt als volgt:
"Ruiters zijn weliswaar bestuurders, maar niet van een voertuig. Zij vallen daarom buiten het verbod. Een paard is géén voertuig, een paard en wagen wel".

Het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat mag je dus wel doen als ruiter maar niet als menner op de bok van de wagen. Indien het mobiele elektronische apparaat in een houder zit, mag het wel.