Leden, vrijwilligers, vrienden, deelnemers bedankt

 

Beste leden/vrienden - vrijwilligers,

Na een sportief hoogstaand weekend en onder optimale weersomstandigheden verreden wedstrijd, wil ik allen bedanken die op welke manier ook hun bijdrage hebben geleverd aan dit prachtige evenement.

Sommigen die er dagen vrij voor nemen om de Hietmaat om te toveren tot een oogstrelend geheel. Echt Top!!

Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar laten wij details niet tot hoofdzaak verheffen.

De juryleden en KNHS vertegenwoordigers waren vol lof over de organisatie en de vloeiende lijnen die de hindernissen kenmerkten.

Deze complimenten heb ik overigens ook van de deelnemers en publiek mogen ontvangen.

Bijzondere waardering ook vanuit de pers, die aanwezig was, of anderen die het persbericht van Willemien volgden.

Deze zijn o.a. te lezen in Contact en Vizier op Bronckhorst.

De hindernissen kunnen, na overleg met Stichting de Hietmaat en familie Groot Roessink, blijven staan voor de samengestelde wedstrijd van 12 en 13 oktober.

De positieve relatie met de Gemeente Bronckhorst, Stichting de Hietmaat, de KNHS en onze buren koesteren wij.

Veel waardering ook voor onze sponsoren, die het geheel mogelijk maakten.

Voor verdere verslaglegging en foto’s verwijs ik naar onze website.

Met vriendelijke groet,

Gert Harmsen.

pasfoto