Agenda ledenvergadering mendistrict Oost

 

Agenda Algemene Ledenvergadering Mendistrict Oost
 
Datum:  11 november 2019
Tijd:  20.00 uur
Locatie: KNHS Centrum Ermelo, de Foyer
 
1. Opening
2. Notulen Algemene ledenvergadering 9 april 2019 (te vinden op de website van Mendistrict Oost)
3. Ingekomen post
4. Mededelingen vanuit het bestuur
a. Rooster van aftreden bestuursleden & nieuwe bestuursleden gevraagd
b. Wedstrijden
c. Jeugdzaken
d. Uitje mendistrict 2020
e. Financiën (begroting is te vinden op de website van Mendistrict Oost)
f. Voorstellen & stemmen op nieuwe kandidaten voor het menforum
i. Erma Bast
ii. Rene Schuiling
iii. Annegreet Zaayer
5. Huldiging kampioenen
6. Rondvraag
7. Sluiting