Uitnodiging Warendorf

Hengstenparade Warendorf


Dit jaar wordt voor de 12e keer de Bronckhorster Paardenmeerdaagse georganiseerd hetgeen betekent dat de Stichting komend najaar 12 ½ jaar bestaat. De Stichting draait volledig op vrijwilligers van de 3 menverenigingen In Stap en Draf , Onder de Zweppe en In de Reep’n Vorden e.o.

In het kader hiervan heeft het bestuur besloten een dagtocht naar de Hengstenparade in Warendorf te organiseren op zaterdag 26 september voor leden van bovenstaande menverenigingen.

Er is inmiddels een bus voor 50 personen geregeld en er zijn ook 50 tickets gereserveerd. Om een eerlijke verdeling tussen de 3 verenigingen te bewerkstelligen kunnen zich als uitgangspunt 16 personen per vereniging aanmelden om mee te gaan. Als er meer aanmeldingen zijn zullen deze aanvankelijk op een reservelijst geplaats worden en zal bekeken worden of uitwisseling met andere vereniging mogelijk is. Mocht het aantal belangstellenden in totaal meer dan de 50 personen bedragen dan proberen we met alternatieve oplossingen te komen.

Het vertrek zal omstreeks 8.00 uur zijn vanaf de Hietmaat in Hengelo ; vanaf 11.00 uur kunnen de stallen bezichtigd worden en de show is van 14.00 uur tot 17.30 uur zodat we tegen 20.00 uur weer terug zijn bij de Hietmaat.

We hebben zitplaatsen op een onoverdekte tribune gereserveerd. Op het terrein in Warendorf zijn voldoende mogelijkheden om drank en etenswaren te kopen (voor eigen rekening) en te nuttigen maar deze mogen niet van huis meegenomen worden. Dit soort informatie is te vinden op: https://www.landgestuet.nrw.de/veranstaltungen/hengstparaden/

We vragen een eigen bijdrage van € 15 per persoon waarmee de tickets betaald worden ; Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse neemt de reserveringskosten en kosten busvervoer voor haar rekening.
Aanmelding graag uiterlijk 8 maart bij Jebbo Haverkamp tel. 0653707894 of 0313476014 of per e-mail aan jebbo.haverkamp@gmail.com