Nieuwsbrief 4 - 2020

Beste leden, vrienden en donateurs,

Heel Nederland en de wereld is in de greep van het coronavirus.
De meest noodzakelijke dingen worden gedaan en verder is het binnen blijven en de sociale contacten op een laag pitje. Behalve in de directe omgeving worden contacten afgeraden.
Velen van ons hebben gelukkig nog de mogelijkheid om naar buiten te gaan voor een wandeling of het dagelijks werk.
Mijn gedachten gaan naar ouderen in verzorgingscentra die nu “gevangen” zitten op hun kamertje en enkel nog op afstand hun kinderen/kleinkinderen zien. Het zijn ook moeilijke tijden voor hen die voor een noodzakelijke ingreep naar het ziekenhuis moeten en voor wie de afspraak wordt opgeschort.
Begrijpelijk maar toch. Terecht heel veel waardering voor hen die de verzorging op zich nemen voor diegenen die het hard nodig hebben.

In Stap en Draf.

Alle evenementen zijn of worden afgelast voor de komende tijd,
en voor hoelang dat weten wij niet.
De oefenmarathon, waar we normaliter druk mee zouden zijn, hebben we moeten annuleren; dat de voorjaarsrit op 19 april, de Hemelvaartsrit op 21 mei en de Dressuur en Vaardigheidwedstrijd op 23 mei geen doorgang kunnen hebben, weten we inmiddels ook, nu samenkomen niet toegestaan is tot 1 juni, aldus is op 23 maart bekend gemaakt.
Houdt u de berichtgeving van het secretariaat en website in de gaten.
Als de omstandigheden het toelaten zullen wij met de voorbereidingen van de volgende activiteiten beginnen. Het jaar is nog maar net begonnen ……..

Gelukkig hebben wij met elkaar kunnen genieten van de nieuwjaarsreceptie en feestmiddag.
De wandeling rond kasteel Hackfort, waarvoor een goede belangstelling was, gaf een mooi inkijkje in het oude cultuurlandschap. Het afsluitend buffet bij DOK viel blijkbaar wel in smaak, wat de uitbater de uitspraak ontlokte: “ze bunt d’r good an ewes”.
De ledenvergadering heb ik, vooral door uw inbreng, als zeer positief ervaren.

Wij gaan proberen te genieten van de paarden, de sport en alles wat ons dierbaar is.

Namens het bestuur, wens ik u sterkte en vooral gezondheid!!

Vriendelijke groet,
Gert Harmsen.

Ps. De wedstrijdcommissie denkt er over om de Hengelse Mendag op 2 augustus in te vullen met een Dressuur en Vaardigheid als vervangende datum van 23 mei. Of dit praktisch mogelijk is moet nog verder uitgewerkt worden.