Overige evenementen

 

Enkele activiteiten door het jaar heen
We hebben sinds 2002 de gewoonte het jaar  te openen met een Nieuwjaarsreceptie.
Een "gewone" rit wordt verreden op een ochtend, middag, avond en soms in de hele vroege ochtenduren.

De route wordt op papier aangereikt zodat een individuele start mogelijk is (dicht achter elkaar aan rijden kan dan vermeden worden).

De ontvangst is meestal met een aangekleed kopje koffie en aan het eind is er veelal ‘een borrel van de vereniging’ en iets hartigs.

Ook jaarlijks hebben we jaarlijks een puzzelrit welke wordt uitgezet en van uitleg voorzien door Dhr Cortume,  gevolgd door een gezellige prijsuitreiking.

Elk lid die eens wat organiseren wil, wordt verzocht zich te melden bij de secretaris.

Voor leden die wat meer "strijd" in het geheel willen, en veelal over een marathonwagen beschikken, organiseren we een oefenmarathon in het vroege voorjaar;

Ook ieder jaar  organiseren we een ‘officiële’ Dressuur en Vaardigheid-Wedstrijd. Officieel wil zeggen: onder de vlag van de KNHS worden de punten bijgehouden. Men heeft dan wel een startkaart KNHS nodig. Eigen leden kunnen in de Hobbyklasse meedoen.

In de zomer een rit met hindernissen. De zgn. Hengelse mendag, een evenement waar wij alle aspecten van het mennen en al zijn disiplines onde de aandacht van een groot publiek willen brengen. Dit jaar op 21 juli 2018 onder het motto van "Van boerenwerk naar mensport"  Deelnemers die geen dressuur, vaardigheid of hindernissen willen nemen, worden uitgenodigd de tocht te rijden (voor de organisatie één en dezelfde moeite!).

In de winter zijn er veelal Indoor-wedstrijden al dan niet in samenwerking met ledenverenigingen van Regio Menners Achterhoek. De Dressuur en Vaardigheid komen aanbod. Ook Speel uw Spel  of  een  Mini Marathon kan een onderdeel zijn.

Evenals voor het Wedstrijdweekend (2e weekend in oktober).
Beide evenementen kunnen zich telkens verheugen in een groot deelnemersveld.

 Tijdens het wedstrijdweekend is er voor de eigen leden een speciale prijs te verdienen: de Sessink-wisselbeker voor de beste over de drie onderdelen. De zgn. Hobbyklasse staat open voor eigen leden die alleen Dressuur en Vaardigheid rijden. Voor deelname aan de eigen wedstrijd is geen startkaart nodig