Skip to main content
  • draf1.jpg
  • draf2.jpg
  • draf3.jpg
  • draf4.jpg
  • draf5.jpg
  • draf6.jpg

Kort verslag ALV van 13 februari 2018

De Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2018 is goed bezocht. Met een minuut stilte zijn de ons ontvallen leden herdacht. Als nieuw bestuurslid is Remco Krouwel gekozen die de plaats van Marcel Schiphorst in neemt.

Marcel blijft wel beschikbaar voor de wedstrijdcommissie.
Naar aanleiding van de vorige ALV zijn de verschillende commissies aan de slag gegaan met het gegeven dat het ledenaantal stagneerd.
Dit heeft er tot geresulteerd dat er een presentatie gemaakt is door de nieuwe Ledenwerfgroep en aan de hand van een mooie PowerPoint is de vergadering vertelt hoe prachtig de Mensport wel niet is!

Deze presentatie wordt o.a. ingezet tijdens de zgn. Hengelse Mendag.

De Hengelse Mendag op zaterdag 21 juli wordt dit jaar ingevuld met het thema “Van Boerenwerk naar Mensport”.

Een strodorp gevuld met uw (oude) koets en met uw persoonlijke verhaal erbij!

Met demonstraties van- en de mogelijkheid tot - deelname aan dressuur, vaardigheid, een route rijden voor de recreatieve menner, hindernissen / TREC staan klaar en ook voor de jeugd is er van alles te doen.
Kom naar de Hietmaat op 21 juli!