Geschiedenis

25 jaar "In Stap en Draf" 1979-2004              feiten in vogelvlucht

De feiten per gebeurtenis:

notulen

de eerste bijeenkomst is er nog niet genotuleerd. Er staat: “er waren ong. 8 personen aanwezig”. We weten het nu nog niet ……

Begin 1984 is men begonnen met het notuleren van de bestuursvergaderingen. In 1998 wordt er begonnen met een agenda voor de bestuursvergaderingen om zo de tijd van vergaderen in de gaten te houden.

leden

aan het eind van het eerste jaar telt de ver. 31 leden, een jaar later 41 . In 1997 wordt de grens van 100 gepasseerd, in en nu anno mei 2004 hebben we ……….

De enige echte grote verandering- gestaag door de jaren heen, dat wel. Nooit een terugval, voorzover we het konden bekijken

ledenlijst

Deze is in het begin niet opgesteld – en betalen ging contant – zodat we geen huldiging durven te doen van alle 25-jaar leden

ALV

de eerste notulen zijn niet opgemaakt van de bijeenkomst in oktober 1979. De vergaderingen hebben vanaf het begin plaats bij “van de Weer”. (het 75 jarig bestaan in 1986 van ’T Hoekje laat zien dat dit met van de Weer te maken heeft. Deze naam duikt eerst weer op bij de volgende eigenaar, rond 1998.)

Vaak heeft de heer van Ingen het woord gehad aan het eind met ondersteuning van dia’s voor zijn teks. Ook Gerard Aalderink met videobeelden van de activiteiten is in latere jaren van de partij.

contributie

in 1979 is het voorstel f 25,-- In 1981, 2 jaar later wordt deze met een tientje verhoogd. In 1987 is het 50 gulden (en f 35, -voor de donateurs).

in het begin veelal te voldoen in de pauze van de ledenvergadering. In 1983 wordt er overgepraat om dit per bank te doen. Ingevoerd eerst in 1988

Motto: de gebruiker betaald: ingevoerd voor o.a. de oefenmarathons (1992) waarbij naast de deelnemer veel leden nodig zijn – leden die niet op het wedstrijdelement zitten te wachten maar wel gezellig met ons de dag door willen brengen – en zo blijft de contributie nog laag.

In 2004 – o.a. door de contributieafdracht verhoging naar de KNHS is het lidmaatschap voor alle leden met € 5,-- verhoogd.

ritten

Alle buurtschappen aandoen om de leden te trekken uit heel Hengelo – Pauzes zijn in het begin in het café, later bij de leden die het organiseren met een borrel van de vereniging ( 1991)

We hebben gewone ritten met verschillende starttijden: ochtend, vroege ochtend – middag, late middag – avond ritten. De nachtrit moet nog komen, al is er wel eens over gepraat.

Kosten worden nauwelijks gedeclareerd bij de penningmeester. Zitten er toch verborgen sponsors onder onze leden?

feestavond

de eerste op 26 april 1980  bij de de Weer. Vervolgens bij de Fam Hilderink. Vanaf 1991 bij Winkelman

De jubileumfeesten zijn gehouden in het dorp waar de ver. gevestigd is statutair: Hengelo bij Langeler –

1x afgelast i.v.m.  met de MKZ

gastenvervoer

in 1980 mee begonnen voor het spekken van de kas. later (in  1997) is de opbrengst verdeeld onder de menners (leden) die zich beschikbaar stellen (niet iedereen is boer, of fietsenmaker). Motto: wie kosten maakt, ontvangt…..

oefenmarathon

In 1995 is de eerste rit bij de Schiphorsters met een mogelijkheid van het nemen van enkele hindernissen en vaardigheidsbaan. Dit blijkt de voorloper van de oefenmararthon Toldijk. De eerste bij de fam. Schiphorst, daarna bij Aalderink (varkenspest was hiervan de oorzaak). In 2004 is de 8e editie verreden, en vanaf de 33 keer is er ook een dressuurbaan uitgezet.

puzzelrit

in 1980 de eerste keer op het programma en nog altijd interessant, afwisselend verrassend. met vooral de heer Cortumme weet je nooit hoe, wel kom je altijd weer op de goede plek uit. Ander puzzelaars waren de heren Grotenhuis, te Brake en Maalderink. De eerste prijsuitreiking was in café Langeler. Later vooral bij de leden met een ruime lokatie.

spelletjesdag / behendigheidsdag

21 juni 1981 In het Wossinkbos. De 2e keer  is op 29 juli 1990 en die weten velen zich nog wel te herinneren.

op 31 juli 1983 heet het de eerste zgn.  wedstrijddag met bokrechters, waarbij vooraf geoefend werd bij de Fam. Kempers. Enkele jaren later komt dit wedstrijdrijden pas goed van de grond; 1988 heeft de volgende dag plaats, waarbij de Sessink-wisselbeker te verdienen valt. in 1989 is er nog zo’n dag. Daarna worden het weekenden.

weekendrit

Altijd gezellig: in 85 en 1987 naar Laren en naar Heeten in de jaren 1988 en 1993. Het stond vaker op het programma maar er was niet altijd animo voor.

Bustochten

De eerste naar de Nieuwe Heuvel in Lunteren was goed, de eerst volgende reis was toch pas in 1997 naar de Wayboerhoeve in Lelystad en paleis het Loo. Een ritje Twente (paardemelkerij en Streekmuseum Ootmarsum) in 2002 was de laatste tot nu toe.

snertrit

Bij Bennie Harmsen is de snertrit in november 1984. Tot op heden nog immer bij de voorzitter ten huize.

Herfsttintenrit

Ook met ‘moes’ is dit goed te organiseren  (althans in  1983) – Deze rit heeft nog altijd in oktober plaats, maar deze tijd zal u niet verbazen.

Rit met Hindernissen en Barbecue

In 1996 is de eerste rit bij Tiessink met mooi weer en veel deelnemers en veel eters. Er zijn inmiddels 6x keer een dergelijk evenement georganiseerd aan het begin van de bouwvakvakantie

Nieuwsbrief

Jarenlang zijn de activiteiten aangekondigd via een convocatie. Vanaf 1996 kwamen hier ook de ritverslagen op. In 2000 gaat het Nieuwsbrief heten, die sinds 98 in een envelop met voorbedrukt logo geplaatst wordt. De leden worden ook op de hoogte gesteld van activiteiten uit de buurt.

sponsors

dit zijn heel belangrijke mensen voor ons. In het begin van de sponsoring waren er 3 personen die dit op zich namen. Toen de laatste persoon, de heer Steenkamp in 1997 kwam te overlijden, heeft het bestuur noodgedwongen dit naar zich toe getrokken.

NBVAP

vanaf 1980 zijn we officieel lid . Deze club heeft nog net haar 25 jarig bestaan gevierd.

Zo gaat het ons toch niet, alhoewel we goed samen werken met buurtverenigingen. Ook veel van onze leden zijn bij buurtver. lid, terwijl dat in het begin nog hevige discussies op riep.

KNHS

Sinds 2002 zijn alle paardenbonden samen. Dezelfde perikelen van contributiebetalingen laaien weer op. De ver. zeggen hun leden op ( In Stap en Draf krijgt meer leden), evenzo is dat in het begin bij de NBVAP geweest.

Open Dag

31 aug. 1980 de 1ste. met 50 aanspanningen: een aantal dat we nog steeds halen. Het meeste aantal menners dat naar Hengelo kwam was in 1985 met zijn 130-tigen. Gemiddelde over al die jaren is 88,2 menners.

Om een mooi plaatje te hebben werd de heer Kraai uit Velp naar Hengelo gelokt. Vele jaren (vanaf 1982) kwam hij met een 8-span of vele paarden althans.

Nu creëren onze deelnemers zelf het mooie plaatje. Zou dat komen door de jurering die sinds 1984 van de partij is. het zgn .Klassementsjurering: de mooiste aanspanning komt in aanmerking voor het kampioenschap van Nederland.

Voor de 2e Open Dag vinden we in de boeken dat de deelnemers f 15,-- betalen; hiervoor krijgen ze dan wel een attentie. Tot op vandaag is hier nog geen verandering in. Tijdens de Open Dag van dit jaar krijgen alle leden een aandenken aan dit jubileumjaar / dag.

In 1989 wordt begonnen met de pauzes op te fleuren middels demonstraties op veler gebied. De laatste jaren is het aantal toeschouwers niet meer toereikend voor iets dergelijks.

Wedstrijd

weekend

In 1990 wordt de eerste wedstrijd onder de vlag van de NBVAP georganiseerd met 60 deelnemers. Het 2e jaar is er een mooie waterbak op de oude Hietmaat, aangelegd m.h.v. een sponsor

Het eerste Kampioenschap dat we organiseren - in 1993 -  verregend.; de nieuwe Hietmaat wordt dit jaar in gebruik genomen. In 97 en 98 organiseren we voor resp. de klassen 1,2,3 en 3,4 de kampioenschappen binnen onze eigen wedstrijd. In 2000 is er een aparte wedstrijd voor het Kampioenschap, welke in het weekend vooraf gaand aan onze gewonen wedstrijd is gehouden. De allerlaatste deelnemer dit jaar krijgt helaas een ongeluk in de trajecten. dit jaar wordt ons 15e  weekend.

 

Indoors wintercompetitie

een groep fanatieke wedstrijdrijders steekt de koppen bij elkaar voor deze organisatie in de winter 1996-1997. Er volgen nog 4 jaren , .De Regio Menners Achterhoek zetten ook een Indoor-competitie op (2000).

Regio

De NBVAP heeft het land onderverdeeld in Regio’s. Wij behoren bij het Regio met menver. uit de Achterhoek. Men vindt in de notulen terug dat het Regio weinig kan en doet. In 1986  is deze vorm opgeheven door de Bond. Het district Achterhoek gaat nog door tot 1995 (met voorzitter Bernnie Harmsen).  

In 1999 hebben achterhoekse menners weer contacten gelegd..

De KNHS heeft ook regio’s , maar niet meer voor menners, want binnen het jaar was al bekend- dat het niet werkt: Het Mendistrict Oost – geld. + Ov. mag nu haar best doen.

Kampioenen

In 1990 wordt John sloot met Miranda Sessing Nederlands Kampioen. In 2000 behaald het Team Niesink deze titel. Het jaar daarop doet André Ebbers hetzelfde in zijn rubriek.

Muldersfluite

In 1981 staat het in onze boeken, en na wat mindere jaren, draait deze al oude traditie , weer goed als Toeristenevenement tijdens Hemelvaartsdag.

Ritten buiten de deur

Vanaf het prille begin waren er al uitstapjes naar de buurtver. Voor wat verder weg werd er gezamenlijk transport geregeld (staat niet in de boeken). De laatste keer in 1995  voor een rit te Laren bij de oud-voorzitter. Thans beschikt bijna een ieder over eigen vervoer.

Vergoeding

in 1982 wordt er over kilometervergoeding gesproken voor de bestuursleden. Eind 1983 is dit ingevoerd, maar ik geloof niet dat dit bijgedragen heeft tot saamhorigheid. In 1994 wordt er besloten om het om te zetten in een gezamenlijk etentje (met partners) op kosten van de ver.

De penningmeester  en secretaris krijgen wel een kleine vergoeding.  

Pannenkoeken

Rond 1996 is men begonnen met het echt goed ‘onderhouden’ van medewerkers door ze pannenkoeken te eten te geven bij opbouwwerkzaamheden. Ook blijkt dat ze er met ritten goed in gaan. De pannekoekborden (98) blijken ook een hele goede functie te hebben.

 

Deelnemers open Dag:

 

1980 - 50

1985 –130

1990 - 101

1995 - 80

2000 –70

1981 - 70

1986 –115

1991 - 88

1996 –85

2001 –56

1982 - 104

1987 –110

1992 - 80

1997 –80

2002 –65

1983 - 114

1988 –110

1993 - 100

1998 –60

2003 –77

1984 - 75

1989 –123

1994 - 80

1999 –94

2004 -65

 

 

jaar

feit

1980 en 1988

Vierspannen op het Loo

1984

Vaandel aangeboden tijdens het lustrumjaar Open Dag

1985

koetsiersbewijs verplicht? / hietmaat gaat veranderen – hippische ver. bijeen

1987

nieuwe wagennummers door T. Roenhorst

1988

type-machine – geluid de Winkel

1989

dames mogen ook op de ALV  komen – promotieborden langs de weg (tot 2002) / overkoepelend orgaan

1990

munten - kopieerapparaat

1991

eerste routebeschrijving voor individuele start –volop in 1997 in gebruik – bestuursvergaderingen thuis -

1993

nieuwe Hietmaat in gebruik –verregend Kampioenschap

1994

kegelbaan - wens voor menlessen wordt uitgesproken – kerstkaarten –etentje bestuur

1995

Bleycke rit – wedstrijdweekend met ongeluk baby -kopieerapparaat

1996

ritverslagen – wedstrijdweekend met mist – kampioenschap 1,2,3

1997

nieuwe waterbak op de nieuwe Hietmaat – varkenspest – nw. wegbewijzering

1998

kampioenschap 4,5

1999

Concordia-gebouw

2000

MKZ

2002

1e nieuwjaarsreceptie – 1 bedrag feestavond – geen bokrechters meer – KNHS- verkeersregelaars

2003

150 st lid.