Lid worden

De menvereniging " In Stap en Draf " is opgericht 22 mei 1979 en per 1 januari 2002 is door de fusie in de Hippische Sport onze vereniging lid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, KNHS. Voorheen waren wij sinds 1983 aangesloten bij de Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard, kortweg NBVAP.

Doelstelling

Aldus artikel 2 van de statuten:   (deze zijn 28 maart 1980 bij de notaris ondertekend)
1. De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de menkunst in het algemeen en in het bijzonder de bedrevenheid in het aangespannen rijden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het organiseren van ritten en wedstrijden;
 • het uitdragen van kennis omtrent het aangespannen paard;
 • alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Het huidige bestuur stelt zich als taak, het zoveel mogelijk leden naar de zin te maken middels het organiseren van activiteiten door het jaar heen.

Activiteiten

Deelname aan de activiteiten is voorbehouden aan alle leden. ( Let wel: alleen Leden die lid zijn van de KNHS kunnen met een viervoeter deelnemen). Donateurs zijn van harte welkom om te supporteren of mee te rijden op een aanspanning, in overleg met de betrokkenen uiteraard.
Voor de Algemene Ledenvergadering nodigen wij naast de leden, ook de donateurs uit, en bovendien zijn de huisgenoten van harte welkom. Bij een stemming mogen natuurlijk alleen de leden van zich laten horen.

Dressuurlessen
Leden van onze vereniging die zich meer willen bekwamen in dressuur, volgen (op eigen initiatief) menlessen.

Verzekering

Elk lid dient in het bezit te zijn van een W.A.-verzekering. Voor wedstrijdrijders is het noodzakelijk een extra aantekening op de polis te hebben, betreffende het wedstrijdelement.

Contributie

Het lidmaatschap per jaar bedraagt € 40, --;  donateurs betalen € 25, --  (niet rijdend lid). Degenen die zich aanmelden in de loop van het jaar betalen pro rata. Het lidmaatschap van de KNHS wordt daarnaast door het lid zelf voldaan of middels verrekening via onze penningmeester.
De contributie wordt in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en daarna ontvangt u de nota met de vraag het bedrag  voor de daarin genoemde datum over maken op ons banknummer: NL65 rabo 03274 18 311 (Rabobank)

Secretariaat 

Alle wedstrijden welke binnen onze vereniging worden gehouden, wordt de  administratie gevoerd door het wedstrijdsecretariaat@instapendraf.nl

Nieuwe leden

Nieuwe leden, die met een viervoeter meedoen aan activiteiten, dienen lid te zijn van KNHS. Als lid van de KNHS heeft u een persoonsnummer dat recht geeft op deelname aan activiteiten in de Hippische Sport. Bent u al lid van de KNHS geeft u ons dan uw persoonsnummer door ter voorkoming van dubbele afdracht.
Als u beginner bent, kunt u in principe aan alle activiteiten meedoen van In Stap en Draf voor het Wedstrijdweekend en de Open Dag stellen wel bepaalde eisen aan de deelnemers.

En...............

 • Ideeën, wensen, ..........laat ze horen
 • Bent u enthousiast zeg het ook aan anderen, heeft u op- of aanmerkingen meldt ze aan het Bestuur.
 • Om alles te organiseren hebben we de hulp van de leden nodig; ook de nieuwe leden proberen we hierbij te betrekken
 • Nieuwe leden en donateurs blijven altijd van harte welkom
 • Wilt u een ledenlijst ontvangen, meldt dit aan de secretaris
 • Zijn er veranderingen m.b.t. de adressering en/of e-mailadres en (mobiele) telefoonnummers, laat het ons weten
 • Kent u een bedrijf of organisatie die ons zou willen sponsoren meldt dit bij de secretaris.
 • Nog vragen die niet beantwoord zijn: bel de secretaris 0575  46 3994 of één van de andere bestuursleden
 • Communicatie met de secretaris is ook mogelijk via e-mail: secretariaat@instapendraf.nl

Als bestuur proberen wij op deze manier u bekend te maken met de vereniging in de hoop dat u zich snel ‘thuis’ mag voelen bij ons.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Annelies Looman
Secretaris