Activiteiten

Activiteiten

Deelname aan de activiteiten is voorbehouden aan alle leden. ( Let wel: alleen Leden die lid zijn van de KNHS kunnen met een viervoeter deelnemen). Donateurs zijn van harte welkom om te supporteren of mee te rijden op een aanspanning, in overleg met de betrokkenen uiteraard.
Voor de Algemene Ledenvergadering nodigen wij naast de leden, ook de donateurs uit, en bovendien zijn de huisgenoten van harte welkom. Bij een stemming mogen natuurlijk alleen de leden van zich laten horen.

Enkele activiteiten door het jaar heen
We hebben sinds 2002 de gewoonte het jaar  te openen met een Nieuwjaarsreceptie.
Een "gewone" rit wordt verreden op een ochtend, middag, avond en soms in de hele vroege ochtenduren. De route wordt op papier aangereikt zodat een individuele start mogelijk is (dicht achter elkaar aan rijden kan dan vermeden worden). De ontvangst is meestal met een aangekleed kopje koffie en aan het eind is er veelal ‘een borrel van de vereniging’ en iets hartigs. De rit wordt ook wel uitgezet volgens een puzzelopdracht.  Elk lid die eens wat organiseren wil, wordt verzocht zich te melden bij de secretaris of de betreffende commissie.

Voor leden die wat meer "strijd" in het geheel willen, en veelal over een marathonwagen beschikken, organiseren we een oefenmarathon in het vroege voorjaar; in de zomer een rit met hindernissen. Leden die geen hindernissen willen nemen, worden uitgenodigd de tocht te rijden (voor de organisatie één en dezelfde moeite!). In de winter zijn er veelal Indoor-wedstrijden al dan niet in samenwerking met ledenverenigingen van Regio Menners Achterhoek. De Dressuur en Vaardigheid komen aanbod. Ook Speel uw Spel  of  een  Mini Marathon kan een onderdeel zijn.

Voor de zgn. Hengelse mendag hebben we een open inschrijving, evenals voor het Wedstrijdweekend (2e weekend in oktober).

Beide evenementen kunnen zich telkens verheugen in een groot deelnemersveld.

Tijdens het wedstrijdweekend is er voor de eigen leden een speciale prijs te verdienen: de Sessink-wisselbeker voor de beste over de drie onderdelen. De zgn. Hobbyklasse staat open voor eigen leden die alleen Dressuur en Vaardigheid rijden. Voor deelname aan de eigen wedstrijd is geen startkaart nodig
Ook in het jaar 2018 organiseren we voor de derde maal een ‘officiële’ Dressuur en Vaardigheid-Wedstrijd. Officieel wil zeggen: onder de vlag van de KNHS worden de punten bijgehouden. Men heeft dan wel een startkaart KNHS nodig. Eigen leden kunnen in de Hobbyklasse meedoen. Deze zal gelijktijdig gehouden worden met de Open dag (zie agenda).