Skip to main content
 • draf1.jpg
 • draf2.jpg
 • draf3.jpg
 • draf4.jpg
 • draf5.jpg
 • draf6.jpg

Geschiedenis

Film "40 jaar In Stap en Draf

25 jaar "In Stap en Draf" 1979-2004, feiten in vogelvlucht

De feiten per gebeurtenis:

 • Notulen
  De eerste bijeenkomst is er nog niet genotuleerd. Er staat: “er waren ong. 8 personen aanwezig”. We weten het nu nog niet ……
  Begin 1984 is men begonnen met het notuleren van de bestuursvergaderingen. In 1998 wordt er begonnen met een agenda voor de bestuursvergaderingen om zo de tijd van vergaderen in de gaten te houden.

 • Leden
  Aan het eind van het eerste jaar telt de ver. 31 leden, een jaar later 41 . In 1997 wordt de grens van 100 gepasseerd.
  Het ledenaantal blijft redelijk stabiel door de jaren heen, dat wel. Nooit een terugval, voorzover we het konden bekijken.

 • Ledenlijst
  Deze is in het begin niet opgesteld en betalen ging contant, zodat we geen huldiging durven te doen van alle 25-jaar leden.

 • Algemene Ledenvergadering
  Notulen zijn niet opgemaakt van de eerste bijeenkomst in oktober 1979. De vergaderingen hebben vanaf het begin plaats bij “van de Weer”.
  (het 75 jarig bestaan in 1986 van ’t Hoekje laat zien dat dit met van de Weer te maken heeft. Deze naam duikt weer op bij de volgende eigenaar, rond 1998.)
  Vaak heeft de heer van Ingen het woord gehad aan het eind met ondersteuning van dia’s voor zijn tekst. Ook Gerard Aalderink met videobeelden van de activiteiten is in latere jaren van de partij.

 • Contributie
  In 1979 is het voorstel f 25,-. Twee jaar later,  in 1981, wordt deze met een tientje verhoogd. In 1987 is het f 50,- (en f 35,- voor de donateurs).
  In het begin veelal te voldoen in de pauze van de ledenvergadering. In 1983 wordt er over gepraat om dit per bank te doen, dit wordt ingevoerd in 1988.
  Het motto: de gebruiker betaalt wordt ingevoerd in 1992 voor o.a. de oefenmarathons waarbij naast de deelnemer veel leden nodig zijn – leden die niet op het wedstrijdelement zitten te wachten maar wel gezellig met ons de dag door willen brengen – en zo blijft de contributie nog laag.
  Onder andere door de verhoging van de afdracht aan de KNHS is in 2004 het lidmaatschap voor alle leden met € 5,- verhoogd.

 • Ritten
  Alle buurtschappen aandoen om de leden te trekken uit heel Hengelo. Pauzes zijn in het begin in het café, later bij de leden die het organiseren met een borrel van de vereniging ( 1991).
  We hebben ritten met verschillende starttijden: ochtend, vroege ochtend – middag, late middag – avond ritten. De nachtrit moet nog komen, al is er wel eens over gepraat.

 • Feestavond
  De eerste op 26 april 1980 bij "van de Weer", vervolgens bij de Fam Hilderink en vanaf 1991 bij Winkelman.
  De jubileumfeesten zijn gehouden in het dorp waar de vereniging statutair gevestigd is: in Hengelo bij Langeler. In alle jaren is de feestavond één keer afgelast in verband met de risico's van MKZ.

 • Gastenvervoer
  In 1980 mee begonnen voor het spekken van de kas. Later, in  1997, is de opbrengst verdeeld onder de menners (leden) die zich beschikbaar stelden. Motto: wie kosten maakt, ontvangt…..

 • Oefenmarathon
  In 1995 is de eerste rit bij de familie Schiphorst met een mogelijkheid van het nemen van enkele hindernissen en een vaardigheidsbaan. Dit blijkt de voorloper van de oefenmararthon Toldijk: de eerste bij de fam. Schiphorst, daarna bij Aalderink (varkenspest was hiervan de oorzaak). Vanaf de 3e keer is er ook een dressuurbaan uitgezet. In 2004 is de 8e editie verreden.

 • Puzzelrit
  In 1980 de eerste keer op het programma en nog altijd interessant, afwisselend en verrassend. Met vooral de heer Cortumme weet je nooit hoe, wel kom je altijd weer op de goede plek uit. Andere puzzelaars waren de heren Grotenhuis, te Brake en Maalderink. De eerste prijsuitreiking was in café Langeler, later vooral bij de leden met een ruime lokatie.

 • Spelletjesdag / behendigheidsdag
  21 juni 1981, In het Wossinkbos. De 2e keer is op 29 juli 1990 en die weten velen zich nog wel te herinneren.
  Op 31 juli 1983 heet het de eerste zgn. wedstrijddag (met bokrechters)  waarvoor vooraf geoefend werd bij de familie Kempers. Enkele jaren later komt dit wedstrijdrijden pas goed van de grond: in 1988 heeft de volgende wedstrijddag plaats, waarbij de Sessink-wisselbeker te verdienen valt. In 1989 is er nog zo’n dag, daarna worden het weekenden.

 • Weekendrit
  Altijd gezellig: in 1985 en 1987 naar Laren en in de jaren 1988 en 1993 naar Heeten. Het stond vaker op het programma maar er was niet altijd animo voor.

 • Bustochten
  De eerste naar de Nieuwe Heuvel in Lunteren was goed, de eerstvolgende reis was toch pas in 1997 naar de Wayboerhoeve in Lelystad en paleis het Loo. Een ritje Twente (paardenmelkerij en Streekmuseum Ootmarsum) in 2002 was de laatste tot nu toe.

 • Snertrit
  Bij Bennie Harmsen is de snertrit in november 1984. Tot op heden nog immer bij de voorzitter ten huize.

 • Herfsttintenrit
  Ook met ‘moes’ is dit goed te organiseren  (althans in  1983) – Deze rit heeft nog altijd in oktober plaats, maar deze tijd zal u niet verbazen.

 • Rit met Hindernissen en Barbecue
  In 1996 is de eerste rit bij Tiessink met mooi weer, veel deelnemers en veel eters. Er is inmiddels 6x keer een dergelijk evenement georganiseerd aan het begin van de bouwvakvakantie

 • Nieuwsbrief
  Jarenlang zijn de activiteiten aangekondigd via een convocatie. Vanaf 1996 kwamen hier ook de ritverslagen op. In 2000 gaat het Nieuwsbrief heten, die sinds 1998 in een envelop met voorbedrukt logo geplaatst wordt. De leden worden ook op de hoogte gesteld van activiteiten uit de buurt.

 • Sponsors
  Dit zijn heel belangrijke mensen voor ons. In het begin van de sponsoring waren er 3 personen die dit op zich namen. Toen de laatste persoon, de heer Steenkamp in 1997 kwam te overlijden, heeft het bestuur noodgedwongen dit naar zich toe getrokken.

 • NBVAP
  Vanaf 1980 zijn we officieel lid . Deze club heeft nog net haar 25 jarig bestaan gevierd.
  Zo gaat het ons toch niet, alhoewel we goed samen werken met buurtverenigingen. Ook veel van onze leden zijn bij buurtver. lid, terwijl dat in het begin nog hevige discussies op riep.

 • KNHS
  Sinds 2002 zijn alle paardenbonden samen. Dezelfde perikelen van contributiebetalingen laaien weer op. Veel leden zeggen op bij hun vereniging (In Stap en Draf krijgt meer leden), evenzo is dat in het begin bij de NBVAP geweest.

 • Open Dag
  31 aug. 1980 de 1e. met 50 aanspanningen: een aantal dat we nog steeds halen. Het grootste aantal menners dat naar Hengelo kwam was in 1985 met zijn 130-tigen. Gemiddelde over al die jaren is 88,2 menners.
  Om een mooi plaatje te hebben werd de heer Kraai uit Velp naar Hengelo gelokt. Vele jaren (vanaf 1982) kwam hij met een 8-span of vele paarden althans.
  Nu creëren onze deelnemers zelf het mooie plaatje. Zou dat komen door de jurering die sinds 1984 van de partij is? Bij de Klassementsjurering komt de mooiste aanspanning in aanmerking voor het kampioenschap van Nederland.
  Voor de 2e Open Dag vinden we in de boeken dat de deelnemers f 15,- betalen. Hiervoor krijgen ze dan wel een attentie. Tot op vandaag is hier nog geen verandering in. Tijdens de Open Dag van dit jaar krijgen alle leden een aandenken aan dit jubileumjaar op de Open Dag.
  In 1989 wordt begonnen met de pauzes op te fleuren middels demonstraties op veler gebied. De laatste jaren is het aantal toeschouwers niet meer toereikend voor iets dergelijks.

 • Wedstrijd weekend
  In 1990 wordt de eerste samengestelde menwedstrijd onder de vlag van de NBVAP georganiseerd met 60 deelnemers. Het 2e jaar is er een mooie waterbak op de oude Hietmaat, aangelegd m.h.v. een sponsor.
  Het eerste Kampioenschap dat we organiseren - in 1993 -  verregent, de nieuwe Hietmaat wordt dit jaar in gebruik genomen. In 1997 en 1998 organiseren we voor respectievelijk de klassen 1,2,3 en 3,4 de kampioenschappen binnen onze eigen wedstrijd. In 2000 is er een aparte wedstrijd voor het Kampioenschap, welke in het weekend voorafgaand aan onze gewonen wedstrijd is gehouden. Dit jaar wordt ons 15e wedstrijdweekend.

 • Indoor wintercompetitie
  Een groep fanatieke wedstrijdrijders steekt de koppen bij elkaar voor deze organisatie in de winter 1996-1997. Er volgen nog 4 jaren. De Regio Menners Achterhoek zetten in 2000 ook een Indoor-competitie op.

 • Regio
  De NBVAP heeft het land onderverdeeld in Regio’s. Wij behoren bij het Regio met menver. uit de Achterhoek. Men vindt in de notulen terug dat het Regio weinig kan en doet. In 1986  is deze vorm opgeheven door de Bond. Het district Achterhoek gaat nog door tot 1995 (met voorzitter Bernnie Harmsen).  
  In 1999 hebben achterhoekse menners weer contacten gelegd..
  De KNHS heeft ook regio’s , maar niet meer voor menners, want binnen het jaar was al bekend- dat het niet werkt: Het Mendistrict Oost – geld. + Ov. mag nu haar best doen.

 • Kampioenen
  In 1990 wordt John Sloot met Miranda Sessing Nederlands Kampioen. In 2000 behaalt het Team Niesink deze titel. Het jaar daarop doet André Ebbers hetzelfde in zijn rubriek.

 • Muldersfluite
  In 1981 staat het in onze boeken, en na wat mindere jaren, draait deze al oude traditie , weer goed als Toeristenevenement tijdens Hemelvaartsdag.

 • Ritten buiten de deur
  Vanaf het prille begin waren er al uitstapjes naar de buurtver. Voor wat verder weg werd er gezamenlijk transport geregeld (staat niet in de boeken). De laatste keer in 1995  voor een rit te Laren bij de oud-voorzitter. Thans beschikt bijna een ieder over eigen vervoer.

 • Vergoeding
  In 1982 wordt er over kilometervergoeding gesproken voor de Bestuursleden. Eind 1983 is dit ingevoerd, maar ik geloof niet dat dit bijgedragen heeft tot saamhorigheid. In 1994 wordt er besloten om het om te zetten in een gezamenlijk etentje (met partners) op kosten van de vereniging. De penningmeester  en secretaris krijgen wel een kleine vergoeding.  

 • Pannenkoeken
  Rond 1996 is men begonnen met het echt goed ‘onderhouden’ van medewerkers door ze pannenkoeken te eten te geven bij opbouwwerkzaamheden. Ook blijkt dat ze er met ritten goed in gaan. De pannekoekborden (98) blijken ook een hele goede functie te hebben.

Deelnemers open Dag:

1980 - 50

1985 –130

1990 - 101

1995 - 80

2000 –70

1981 - 70

1986 –115

1991 - 88

1996 –85

2001 –56

1982 - 104

1987 –110

1992 - 80

1997 –80

2002 –65

1983 - 114

1988 –110

1993 - 100

1998 –60

2003 –77

1984 - 75

1989 –123

1994 - 80

1999 –94

2004 -65

 Jaar

 Feit

 1980 en 1988

 Vierspannen op het Loo

 1984

 Vaandel aangeboden tijdens het   lustrumjaar Open Dag

 1985

 koetsiersbewijs verplicht? / hietmaat gaat   veranderen – hippische vereniging bijeen

 1987

 nieuwe wagennummers door T. Roenhorst

 1988

 type-machine – geluid de Winkel

 1989

 dames mogen ook op de ALV  komen –   promotieborden langs de weg (tot 2002) /   overkoepelend orgaan

 1990

 munten - kopieerapparaat

 1991

 eerste routebeschrijving voor individuele   start –volop in 1997 in gebruik –   bestuursvergaderingen thuis -

 1993

 nieuwe Hietmaat in gebruik –verregend   Kampioenschap

 1994

 kegelbaan - wens voor menlessen wordt   uitgesproken – kerstkaarten –etentje   bestuur

 1995

 Bleycke rit – wedstrijdweekend met   ongeluk baby -kopieerapparaat

 1996

 ritverslagen – wedstrijdweekend met mist   kampioenschap 1,2,3

 1997

 nieuwe waterbak op de nieuwe Hietmaat –   varkenspest – nw. wegbewijzering

 1998

 kampioenschap 4,5

 1999

 Concordia-gebouw

 2000

 MKZ

 2002

 1e nieuwjaarsreceptie – 1 bedrag   feestavond – geen bokrechters meer –   KNHS- verkeersregelaars

 2003

 150 st lid.