Skip to main content
  • draf1.jpg
  • draf2.jpg
  • draf3.jpg
  • draf4.jpg
  • draf5.jpg
  • draf6.jpg

Menproeven en reglementen

Wedstrijdreglementen

In het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden (zie www.knhs.nl). In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt. Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffende disciplinereglement. Bij wedstrijden die In Stap en Draf organiseert geldt dus het wedstrijdreglement mennen (zie www.knhs.nl). Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. 


Deelnemen aan wedstrijden

Om mee te doen aan officiële menwedstrijden heb je een startlicentie mennen nodig. Wil je kennismaken met het rijden van menwedstrijden, dan kan dat via de Impulsrubrieken. Bij het mennen zijn dat de hobby- en jeugdrubrieken. Om mee te doen in de Impuls (ook wel Hobbyklasse genoemd) heb je geen startpas nodig, wel moet je lid zijn van de KNHS.

Een jonge menner mag deelnemen in de jeugdrubriek tot en met het jaar waarin hij of zij 18 wordt (of het moment dat hij of zij gaat deelnemen in de reguliere wedstrijdrubrieken). Met een groom die 18 jaar of ouder is, mogen kinderen deelnemen met:  

  • Enkelspan pony (vanaf 8 jaar)
  • Tweespan pony (vanaf 10 jaar)
  • Enkelspan paard (vanaf 10 jaar)
  • Tweespan paard (vanaf 12 jaar)

Meer informatie over de rubrieken zonder startpas staat op de website van de KNHS.


Dressuurproeven (SMW)

De actuele dressuurproeven voor de samengestelde menwedstrijden zijn te vinden op www.mijnknhs.nl


Dressuurproeven (Dressuur)

In de dressuurproeven-app van de KNHS zijn de dressuurproeven met bijbehorende uiteleg te vinden. De menproeven staan onder het onderdeel 'mennen'. Ook staan de proeven op www.mijnknhs.nl