Skip to main content
 • draf1.jpg
 • draf2.jpg
 • draf3.jpg
 • draf4.jpg
 • draf5.jpg
 • draf6.jpg

Pricacyverklaring en Cookieverklaring

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van menvereniging In Stap en Draf, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40102666, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Dit reglement geldt leden , vrienden , donateurs, sponsoren en ook voor deelnemers aan ritten en wedstrijden. Voor elke categorie geven we in deze privacyverklaring aan met welk doel uw gegevens worden opgeslagen, welke gegevens worden opgeslagen, wat de grondslag is voor het opslaan, wat de bewaartermijn is en wie uw gegevens kunnen ontvangen. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Leden, vrienden en donateurs administratie

Inschrijving en acceptatie.

Het uitvoeren van de reglementen en statuten betreffende het lidmaatschap.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de het lidmaatschap, vriend of donateurschap. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Financiële administratie

en

Deelnemers aan ritten

en

Deelnemers aan wedstrijden

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Lidmaatschapsnummer KNHS

De aanmelding en acceptatie als lid, vriend, donateur, deelnemer aan activiteiten overeenkomstig het reglement en de statuten van de vereniging

Gedurende de looptijd van de relatie tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de notulen,   verslagen van bestuur, commissies en de financiële administratie voor 7 jaar.

Bestuur

secretaris penningmeester

wedstrijdsecreta-riaat

webbeheerder

Sponsoren administratie

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de sponsor overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Penningmeester
 • Sponsorcommissie
 • Wedstrijdsecreta-riaat
 • webbeheerder

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Versturen berichten en nieuwsbrieven per post

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Postadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • Webbeheerder
 • Leden, vrienden, donateurs
 • Sponsoren
 • Deelnemers aan activiteiten

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren en bevriende verenigingen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Toestemming.

Zolang als men aangemeld is.

 • Sponsoren
 • Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies onder deze tabel)
 • IP-gegevens

Toestemming.

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools voor statistiek

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derdenZonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     Secretaris
E-mail:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer:       Bel: 0575 451190

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.