Sponsor worden

Het jaar 2018

3e Dressuur en Vaardigheidswedstrijd [D+V]- zaterdag 2 juni 2018

-        40 menners uit de Achterhoek strijden om de eer en om de Achterhoekbokaal

1e  Hengelse Mendag – zaterdag 21 juli 2018

-        thema 2018: ‘Van Boerenwerk tot Mensport’

-        een ‘openbare les’ van Dressuur- vaardigheid en Marathon door de leden

-        een strodorp – aangevuld met authentiek gery en oude werktuigen

-        een route uitgezet in het prachtige coulisselandschap - voor de menner

-        voor de jeugd het leren omgaan met en het verzorgen van een men-pony

-        2018 in samen werking met “Fiets de boer op”

29e Samengestelde MenWedstrijd [SMW] - zaterdag 13 + zondag 14 oktober 2018

-        90-100 menners - vanuit het gehele land - komen voor 2 dagen menplezier

-        enkel- en tweespannen, tandems en vierspannen // pony en paard

-        in de klassen L, M, en Z

-        zaterdag Dressuur en Vaardigheid; zondag de Marathon met Hindernissen

   Sponsoring

Wij willen ons goed presenteren!  U ook?

v  Sponsoring van een Hindernis: aankleden met uw banner, uw dagelijks werkmateriaal?

v  Een stand, een bord, een spandoek, banner of vlag op het terrein?

v  Medewerkers/deelnemers bedanken met een attentie, voorzien van uw bedrijfslogo?

v  Andere ideeën/wensen? We overleggen graag met u!

NIEUW : een strodorp op 21 juli tijdens de Hengelse Mendag. U komt ook?

Reclame

In het ‘Het CONTACT’: oplage 20.000 stuks ,3 edities verspreidt in de gemeente ‘Bronckhorst’, kondigen we onze evenementen aan o.a. met een pagina-grote-advertentie.

Uw bedrijfslogo kan hierin opgenomen en/of uw advertentie.

Voor de Hengelse Mendag en de SMW stellen we een programmaboekje samen, bedoeld voor deelnemers en publiek; en met uw advertentie wordt het een mooi geheel.

Tijdens de D+V wordt uw logo – als u onze Hengelse Mendag sponsort - bovendien vermeld.

Voor specifieke wensen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wilt u het gehele jaar bereikbaar zijn voor onze website-bezoekers?

Via een ‘link’ op onze website is dat mogelijk!

Dank

Bij voorbaat hartelijk dank namens de menners, de beoefenaars van de aangespannen paardensport en de menvereniging “In Stap en Draf” in het bijzonder.

Met vriendelijke groet,

Theo Hamer, Sponsorcoördinator - sponsoring@instapendraf.nl